Переклад "в значній мірі заснована" естонською мовою:


  словник український-естонський

в значній мірі заснована - переклад : заснована - переклад :

Ads

  прикладів (Зовнішні джерела, не рецензуються)

Додати в значній мірі кожен рік, щоб Національне багатство на найсміливіші і наполегливі галузі .
lisades enamasti igal aastal, et rahvuslik rikkus, mida julgemad ja kõige sihikindel tööstusharuga.
Ціни на електроенергію для населення в країнах членах ЄС суттєво відрізняються і в значній мірі залежать віднаціональних рівнів оподаткування.
Majapidamises kasutatava elektri hinnad on liikmesriigiti väga erinevad, eriti siseriiklikke makse arvesse võttes.
Я знаю, що вони у значній мірі жорстокі, але мені здається, що вони мають певну мету.
Nad on vägivaldsed, aga neil paistab eesmärk olevat.
Найбільша імперія в історії людства, заснована вовками.
Suurim impeerium inimkonna ajaloos ja selle asutasid hundid.
Гра, заснована на KenKen
KenKen'il põhinev mäng
Довіра заснована на взаємній вигоді.
Rajaneb mõlemapoolsetele huvidele.
Це в деякій мірі є прикладом потенційної енергії.
Siin on potentsiaalse energia ülesanne
На значній території Європи ліси булипросто винищені!
See võib ollamõni Sinu kuulus rahvuskaaslane või lemmikspordimeeskond Euroopast või popansambel.
Заснована на законах фізики аркадна гра
füüsikaline arkaadmäng
Просторова гра, заснована на кубику РубікаComment
Ruumiline Rubiku kuubikComment
Просторова гра, заснована на кубику РубікаName
Ruumiline Rubiku kuubikName
Вони є пуританами в більшій мірі, ніж колись були ми.
Nad on palju puritaanlikumad kui meie olime.
Тема, заснована на реалістичному вигляді діамантів. Name
Ehtsate teemantidega teema. Name
Демократія ж заснована на переконанні що... Чорт.
Demokraatia põhineb veendumusel, et inimesel on moraalne...
Бо й не прославилось прославлене в тій мірі, задля переважуючої слави.
Sest too, mis oli enne au sees, ei olegi enam niisugusel määral au sees selle üliväga suure au pärast.
Я вважаю, що ніхто не може критикувати нас в найменшій мірі.
Ma usun, et keegi ei saa kritiseerida meile vähimatki.
Росія у певній мірі мириться з цим.
Venemaa on natukene alandatud.
Дитину незабаром заснув, а лежав у великій мірі в руках у матері.
Laps varsti jäin magama ning panna kõvasti ema süles.
Лужноземельні метали теж реагують, але не в такій мірі, як лужні метали.
Leelismuldmetallid on ikka reaktiivsed aga mitte nii reaktiivsed kui leelismetallid.
Я, насправді, не вважаю алюміній в більшій мірі металом, ніж, наприклад, залізо.
Ma ei pea alumiiniumit rohkem metalliks kui näiteks rauda.
І в якійсь мірі, революціонери пішли проти бажання мати просто конституційну монархію.
Revolutsionäärid ei tahtnud ainult konstitutsioonilist monarhiat.
Наскільки я розумію, ліга була заснована американським мільйонером, Ezekiah
Niipalju kui mina teha oskab ja suudab, League asutas Ameerika miljonär, Ezekiah
Суть електронегативності атом буде в більшій мірі відбирати електрони, якщо сформувати ковалентний зв'язок.
Elektronegatiivsuse kontsept on see, et üks aatom hakkab elektrone rohkem endale ahnima kui sa moodustad kovalentse sideme.
В певній мірі складається враження, що Батиста був втіленням багатьох гріхів, здійснених США.
Mõningal määral on justkui Batista kui kehastus osa USA pattudest.
Але Наполеон почав почуватися у певній мірі непереможним.
Aga see oli selline marsruut, et ta hakkas kujutama, et ta on mingil määral võitmatu.
На півдні економіка в значній мірі на основі рабства і так все це, ви знаєте, переломний момент роду відбулося в 1860 році. де Авраама Лінкольна, який був дуже вокалу, про своє, про те, що він не подобається рабства.
Lõuna majandus põhines suurel ulatusel orjandusel ja nõnda see kõik kulmineeruski aastal 1860, kui Abraham Lincoln, kes oli üsna häälekas oma seisukoha väljaütleja, teatas, et talle ei meeldi orjandus.
До функцій Суду ЄС входить нагляд задотриманням законів в рівній мірі для всіх країнчленів.
Kohus peab jälgima, et ELi õigusaktidestkinni peetakse ja et neid rakendatakse igal pool ühtmoodi.
Я зазвичай зустрічається афоризм його світлість, заснована на міцному фундаменті.
Olen üldiselt leidis, et tema võim on aforismi põhineb kindlatel alustel.
Ти спом'янула його, у тій чи іншій мірі, принаймні.
Ta mainisid teda. Enamvähem.
По мірі зменшення запасів харчування розгортається ланцюжок смертельних подій.
Toiduvarude vähenedes käivitub surmatoov sündmusteahel.
І по мірі накопичення проблем час немов би прискорюється.
On öeldud, et 20. sajandisse on koondatud sama palju ajalugu, kui eelmisel 19 sajandil kokku.
Я витягнув рядків випадково, так би мовити, я не в повній мірі зрозуміти роботу іграшку.
Mul oli tõmmatud string kogemata, nagu ta oli, ma ei mõista täielikult töö mänguasja.
Кожному ж з нас дана благодать по мірі даровання Христового.
Aga igaühele meist on antud armu Kristuse annetuse mõõtu mööda.
Але у світі хімічної класифікації алюміній у більшій мірі метал.
Aga keemias on alumiinium rohkem metall.
По мірі наставання холодів під час відступу, почало поширюватись дезертирство.
Kui oli külm ja nad taganesid, mõned väeosad lahkusid,
Я повинен сказати про це , сказав прибиральниця і, як доказ, ткнув тіло Грегора з мітлою значній відстані більше в сторону.
Ma peaks ütlema nii, ütles puhastamine naine ja tõendina, torkasid Gregor keha koos luud märkimisväärne vahemaa rohkem kõrvale.
Це набір команд інструкцій і комп'ютер в переважній більшості запускатиме їх навиконання, по мірі зчитування коду з верху в низ.
See on hulk käske ning arvuti alustab üleüldiselt faili algusest ja liigub alla ja loeb neid käske.
І справді, в певній мірі, це і відбувається, але в цьому випадку говорять, що розглядається множина впорядкованих множин дійсних чисел.
Mingil viisil, on see tõesti mida nad teevad, aga mida nad siin öelda tahavad, nad võtavad hulga, kus on kõik järjestatud reaalarvude hulgad. aga mida nad siin öelda tahavad, nad võtavad hulga, kus on kõik järjestatud reaalarvude hulgad.
Проста заснована на додатках побудова, що спрощує додавання різних серверів обробки даних
Lihtne pluginapõhine struktuur võimaldab lisada uusi taustaprogramme.
Ми, як нація, не спроможні підтримувати моральні норми, на яких заснована країна.
Meil ei ole õnnestunud hoida moraalseid väärtusi, millele meie riik rajati.
Ми повинні рухатись до моделі, яка заснована більше на принципах сільського господарства.
Me peame liikuma mudeli suunas, mis põhineb rohkem põllumajanduslikel põhimõtetel.
І він не віддає електрони у такій мірі, як інші метали.
Ja see ei taha elektrone nii innukalt ära anda nagu teised metallid.
Але в тій чи іншій мірі, це те, що відбудеться, і ми маємо світ, який неможливо розділити.
Nii või teisiti, suures plaanis läheb umbes nii. Meil on maailm, mida ei saa vaadata tükkideks jagatuna.
Інструмент фільтрації сигналів та зображень (SifT) (демонстраційна програма, заснована на guidata та guiqwt)
Signaali ja pildi filtreerimise tööriist (näidis tarkvara on guidata ja guiqwt baasil)
kfourinline це гра на дошці для двох гравців, заснована на грі Connect Four.
kfourinline on lauamäng kahele mängijale, mis järgib Connect Four mängu reegleid.