Переклад "чистий енергетичний ринок" каталонською мовою:


  словник український-каталонський

чистий - переклад :
Net

ринок - переклад : ринок - переклад : чистий - переклад :
Pur

чистий - переклад : ринок - переклад : енергетичний - переклад : ринок - переклад : чистий - переклад : чистий - переклад :

Ads

  прикладів (Зовнішні джерела, не рецензуються)

Зберегти чистий чорний
Mantenir negre pur
Я чистий забули.
Jo net la va oblidar.
Східний ринок, Західний ринок.
Mercat Oriental, Mercat Occidental.
Грошовий ринок
Mercat monetari
Існуючий ринок.
És un mercat existent.
А в якості навколишнього середовища виступає фондовий ринок, ринок облігацій чи товарний ринок.
I el medi pot ser coses com el mercat d'accions, o bé el mercat de bons o fins i tot el mercat de primeres matèries.
Це багатосторонній ринок.
Aquest és un mercat a múltiples bandes.
Це чистий фруктовий сік, це Р.
Això és un suc pur de fruita, que és P.
Диплом Магістра економічного управління, сам чистий.
Té un màster per la Universitat de Nova York en gestió. Sense antecedents.
Ми просто реорганізували ринок.
Tan sols vàrem reorganitzar els mercats.
Клієнти можуть назвати ринок.
Els clients poden anomenar el mercat.
Я вірю у вільний ринок.
Crec en el mercat lliure.
Чистий і простий стиль з певним відтінком аристократичності. Name
Un estil net i senzill amb un toc real distintiu. Name
Отже, наступний вид ринку новий ринок.
Ara, el següent tipus de mercat és un nou mercat.
Дуже мало продукції потрапляло на ринок.
Molt poques coses anaven al mercat.
Groupon самотужки створив ринок щоденних угод.
Groupon, sense ajuda de ningú, va crear el mercar de les ofertes diàries.
У цьому випадку, давайте поглянемо на 2 сторонній ринок та співвіднесемо ринок з відповідним бізнесом.
En aquest cas, anem a donar un cop d'ull a un mercat a dues bandes i relacionem el mercat amb el negoci apropiat.
І взагалі який тут існує наявний ринок?
Així doncs, quin és el mercat total disponible?
В цей момент я взяв чистий листок і почав написати рішуче.
En aquest punt, va prendre un nou full i va començar a escriure amb fermesa.
Ви побачите чистий брудний чистий звук яким вони прославились а ось весьальбом як єдине візуальне враження і я думаю, що це враження, є досить сильним.
En la distribució de freqüències, els colors, podeu apreciar el famós so net brut net que els caracteritza, Aquí teniu l'àlbum sencer en forma d'una única impressió visual, i crec que està carregada d'energia.
Весь доступний вам ринок плюс мінус декілька мільярдів
El vostre 'Mercat Total Disponible', més o menys un parell de milers de milions.
І, що цікаво, цей ринок створили самі гравці.
I és molt interessant perquè és un mercat creat pels jugadors.
З початку глобалізації міжнародний ринок наркотиків зріс неймовірно.
Des del començament de la globalització, el mercat global d'estupefaents s'ha expandit enormement.
Вона знає, що акуратні матері жінка і як чистий вона тримає вдома.
Ella sap el que una mare és una dona ordenada i el net que manté la casa .
І якщо ринок не існує там, Ви могли би витратити багато грошей, намагаючись створити ринок там, де немає жодного.
I si el mercat no existeix allà, podeu gastar molt diners intentant crear un mercat on no n'hi ha.
Але найбільше часу для досягнення прибутковості займає новий ринок.
Però el que triga més a ser rendible és el nou mercat.
І водночас украй проінформований, безпечний, зручний та оперативний ринок.
Són petits intercanvis fets per petits persones, però està ben informat, és segur, pràctic, subjecte a poques despeses i immediat.
Ось як ми збираємось увійти на цей існуючий ринок.
Així és com entrarem en aquest mercat existent.
І наступне, на що вони дивляться це їх цільовий ринок.
I el següent que van mirar va ser el seu mercat objectiu.
Отже, давайте поглянемо на останній тип ринку, це ринок двійник.
Així que anem a donar un cop d'ull a l'últim tipus de mercat, el mercat clon.
Ми навіть не віримо в те, що тут існує ринок.
No creiem que hi hagi un mercat allà.
Я відкрию долоню, і сподіваюсь, якщо все гаразд, мій чистий тваринний магнетизм буде утримувати ніж.
Obriré la meva mà, i, si tot va bé, espero, el meu magnetisme animal aferrarà el ganivet.
Тобто, це загальний доступний ринок потенційних споживачів ваших потреб для доходу?
És a dir, el mercat total disponible d'usuaris potencials cobreix les vostres necessitats d'ingressos?
Це непросто цей ринок дуже фрагментований та споживачі не мають доходу.
És difícil es un mercat molt fragmentat i tenim una població de consumidors sense ingressos.
Ви можете отримати деякі досить хороші оцінки розміру ринку наближені до конкурентних, якщо це існуючий ринок, або навіть якщо ми будемо розвивати ринок за межами США.
I el següent en importància poder obtenir bones estimacions de mercat per aproximació de la competència si és en un mercat ja existent o resegmentat o fins i tot si aneu a clonar un mercat fora dels Estats Units.
Існує низка ключових принципів, що їх ми називаємо сучасний ринок для усіх.
I la clau d'això és una filosofia que anomenen mercats moderns per a tothom.
Власне існує процвітаючий ринок продажу продуктів, які частково з'їли улюблені кимось люди.
I, de fet, hi ha un pròsper mercat pel menjar a mitges de la gent popularment estimada.
'Й' котеджі все пахло про 'хороший, чистий гарячий Бакін' 'був хороший вогонь,' вони просто кричали від радості.
Un 'th' casa de tots feien olor agradable, net calenta Bakin 'o un' no hi havia un bon foc, una ' simplement cridaven d'alegria.
А після п'яти годин, нам сказали, що його мозок абсолютно чистий, і що він правильно випрямляє ніжки.
I després de cinc hores, ens van dir que el seu cervell estava bé i que ja podia estendre les cames correctament.
За останні двадцять років ринок зазнав фундаментальних змін, але лише стосовно провідних компаній.
Els mercats s'han tornat irrecognoscibles en els darrers 20 anys, però només per a organitzacions al cim de l'economia.
Отже, давайте подивимося, як команда Джерсі Сквер дивиться на доступний для обслуговування ринок.
Anem a veure com l'equip del Jersey Square va abordar el mercat adequat disponible.
Цей ринок тепер оцінють у понад 800 млн. на рік (дані 2005 року).
Aquest mercat genera més de 800 milions de dòlars a l'any.
Що саме відбувається основний ринок просто не визнали і це може тривати роками і ніколи не почне працювати, яле якщо Вам повезе, у Вас буде переломний момент і ринок визнають.
El que ha passat és que el mercat 'mainstream' simplement no l'ha adaptat, i això podria trigar anys i no enlairar se mai, però si sou afortunants arribareu al punt d'inflexió i a l'adopció del mercat.
Я на самому краю прірви дивлюся вниз у згаслий вулкан зліва. Справа від мене чистий сланець. Він сповзає вниз.
Sóc al precipici mirant cap avall a la meva esquerra, un volcà inactiu a la meva dreta, esquist escarpat que es desprèn.
Та, можливо, й ні, адже державна підтримка спонукала б компанії інвестувати у цей ринок.
Però podria ser molt diferent, perquè tenir accés a tots aquests serveis recolzats per l'estat podria incentivar aquest consorci per invertir seriosament en aquest servei.