Переклад "не вимагає" перською мовою:


  словник український-перський

НЕ - переклад : не - переклад : не - переклад : не - переклад : не - переклад : не - переклад : вимагає - переклад : вимагає - переклад : НЕ - переклад : вимагає - переклад :

Ads

  прикладів (Зовнішні джерела, не рецензуються)

Вимагає ?
اجازه
Вона не вимагає, а просить.
اون اعلام نمی کنه، داره درخواست می کنه
Сервер вимагає автентифікації
کارساز به احراز هویت نیاز دارد
Сервер вимагає автентифікації
کارساز به احراز هویت نیاز دارد
Інквізитор вимагає крові.
داروغه خواستار خون ايشان است.
Це вимагає витонченості.
چه مشکلي پيش اومده
Господь вимагає цього.
. پس اون در لعنتي رو باز کن . خدات تقاضا کرده
Він вимагає аудієнції.
اجازه ی حضور یافتن دارد
Дах фабрики вимагає ремонту.
سقف کارخونه نياز به قير پاشي دوباره داره
Чаклунство вимагає повноЇ зосередженості.
يه حواس پرتيه در جادوگري بايد كاملا تمركز كرد
ҐенСис вимагає ще трьох.
جنسیس سه تای دیگه هم میخواد.
Він вимагає цих буковеньських пацюків.
. هابيت ها رو مي خواد الان
Безпека нації вимагає повної покори.
امنيت اين ملت بستگي به اطاعت و فرمانبرداري كامل داره امشب...
Єдність не вимагає бажання з боку жінки, тільки терпіння.
برای نزدیکی کردن، نیازی به تمایل زن وجود نداره فقط صبرـه که اهمیت داره
Ланністер обурено відпихує кухоль і вимагає інший.
می بینن توی لیوان همه شون یه مگس هست
Ця надзвичайна ситуація вимагає більше, ніж просто уваги.
غير عاديه صدر اعظم از من خواسته در اين مورد دخالت كنم
Наш бізнес вимагає від нас, щоб зробити припущення.
شغل ما حکم میکنه که به همه چی مشکوک بشیم
Мій бізнес вимагає від нас, щоб довести їх.
شغل من حکم میکنه که این شبهات رو ثابت کنم
Щоб спілкуватися з цим хлопцем, документи мені не потрібні, бо він їх не вимагає.
من اون کاغذ هارو لازم ندارم که آويزون اين آدم باشم چون اون اين مدارک رو نميخواد
Посилання, на якому ви натиснули, вимагає встановлення бічної панелі.
پیوندی که شما کلیک کردید نیاز دارد که ضمیمه ی نوار کناری نصب شود.
Посилання, на якому ви натиснули, вимагає встановлення бічної панелі.
پیوندی که شما کلیک کردید نیاز دارد که ضمیمه نوار کناری نصب شود.
Встановлення автонумерації вимагає встановлення для поточного поля первинного ключа.
تنظیم شمارۀ خودکار به کلید اصلی نیاز دارد تا برای حوزۀ جاری تنظیم شود.
Заховати глибоко в темряві, і не використовувати ... хіба що цього дуже вимагає становище.
. مخفيانه ...تاريکي و عمق غار . به کار برده نشدند...
Він відкидає її, вона вимагає його голову на золотому підносі.
قديس اونو طرد مي کنه , سالومه هم دستور ميده سرشو تو سيني طلا براش بيارن
Саруман отруїв розум короля і вимагає панування над цією землею.
سارامون ذهن او رو ...مصموم کرده . و سرزمين اون رو در اختيار گرفته...
Поліцейський департамент Бостона вимагає це для вашої безпеки та правилам ...
پليس باستون درخواست داره که براي امنيت و حفاظت و هر قوانين
Читай сцену там, де вона вимагає його смерті. Не дозволяйте іншим сценаристам читати ваш матеріал.
بيا بخون , آن صحنه قبل از کشته شدن قديس رو بخون
Я можу витримати це ще кілька років, якщо цього вимагає королівство.
هنوز میتونم برای چند سال حفظش کنم اگه قلمرو بهش نیاز داشته باشه
Глибоко у серці Фродо починає усвідомлювати, що це завдання вимагає його життя.
. نيروي حمل کننده حلقه . رو به کاهش گذاشته و در قلبش به تدريج ...درک مي کنه
Дія, яку ви хочете виконати, вимагає привілеїв адміністратора. Будь ласка, введіть пароль користувача root.
کنشی که درخواست کردید ، به امتیازات کاربر ارشد نیاز دارد. لطفا ، اسم رمز کاربر ارشد را در زیر وارد کنید ، یا چشم پوشی را فشار دهید تا با امتیازات جاری شما ادامه یابد.
'Забудь, ким є і стань поряд зі мною, й вдягни мене, як вимагає план.'
تو ميتوني كمكم كني ...براي تغييري كه به كمك اختراع من رخ خواهد داد
Все було тихо і спокійно, аж раптом з'являється ця штука, яка вимагає постійної уваги.
همه چیز بانظم و آروم بود ولی این یکی نياز به توجه داره.
Шлях, який веде нас до створення такого суперінтелекту вимагає від нас викриття фундаментальних таємниць всесвіту.
مسير دسترسي به ساختمان چنين هوش فوق العاده اي نياز به رمزگشاييه اساسيترين رازهاي دنيا داره.
Я помітив дещо цікаве у суспільстві та культурі. Все ризиковане вимагає дозволу. Керування машиною, володіння зброєю, одруження.
من چیزی جالب در مورد جامعه و فرهنگ را متوجه شده ام. هر کار پرمخاطره ای احتیاج به گواهینامه دارد. مثل رانندگی ياد گرفتن، اسلحه داشتن و ازدواج کردن.
Моя люба, тієї миті, коли ти вперше зайшла до класу, твоя аура сповістила мені, що ти не маєш здібностей, яких вимагає мистецтво провидіння.
عزيزم، از اولين باري که پاتو توي کلاس من گذاشتي... من حس کردم که تو... روح درستي نداري...
Принц вимагає, щоб американські кораблі було потоплено, всі полонені були повішені, а тіла загиблих були прицвяховані до дверей церков в Ірландії, щоб ірландці не сміли змовлятись з американцями.
در حقيقت، پريني همچنين ميخواد که کشتي هاي آمريکايي غرق بشن، بازماندگان به دار آويخته بشن، و جسد کساني که غرق شدند به ديوار کليساهاي ايرلند ميخ بشه...
Не, не, не...
نه ، نه ، نه !
Не рухайся. Не...
تکون نخورين حرکت نکنين
Не уходи, не уходи, не уходи.
نرو نرو
Не дивитися, не слухати, не думати.
نه نگاه کنی ، نه گوش کنی ، نه فکر کنی
Не
نه
Не...
نع، اين يکي خيلي ژيگوليه اين يکي خيلي گوگوليه metrosexual
Не...
نه بابا، اه...
Не.
نه.
? Не зупиняйтесь. Не зупиняйтесь!
نايست،نايست هيچوقت از نواختن نايست