Переклад "отримання візи" словацькою мовою:


  словник український-словацький

отримання - переклад : візи - переклад : отримання візи - переклад : отримання - переклад : отримання - переклад : отримання - переклад : візи - переклад : отримання - переклад : отримання візи - переклад : отримання - переклад :
ключові слова : Nezbili Teniskám Popaleniny Nechutnej Zatial

Ads

  прикладів (Зовнішні джерела, не рецензуються)

Отримання...
Pripájam sa...
Отримання
Pripájam sa...
Отримання
Checkout
Отримання отримання даних від відправника
Prijímam prenos prijíma údaje do partnera
Отримання зображеньComment
Získať obrázkyComment
Отримання зображеньName
Získať obrázkyName
Отримання обкладинок
Vyčistiť filter
Почати отримання
Spustiť príjem
Отримання вмістуComment
Získanie obsahuComment
Отримання подач...
Sťahujú sa kanály...
Отримання завершено
Sťahovanie dokončené
Помилка отримання
Chyba sťahovania
Отримання перервано
Sťahovanie prerušené
Отримання підтек
Získavam priečinky
Отримання анотацій
Získavajú sa anotácie
Отримання дозволів
Získavajú sapráva
Отримання повідомлень
Získavam správy
Отримання даних...
Prijímanie údajov...
Отримання новин
Sťahujú sa kanály
Рекурсивне отримання
Rekurzívna kontrola
Отримання попереднього перегляду...
Získava sa náhľad...
Текст пісні отримання...
Pripájam sa...
Отримання знімків екрана
Získava sa snímka obrazovky
Отримання знімків екрана
Získavajú sa snímky obrazovky
Помилка отримання сертифіката.
Chyba pri získavaní certifikátu.
Отримання пошкоджених даних.
Prijímanie poškodených dát.
Отримання типу файла...
Sťahuje sa typ súboru...
Команда отримання квоти
Získať príkaz quota
Скасувати отримання подач
Súčasné sťahovanie
Отримання просторів назв
Získavam priestory mien
отримання списку тек
získavam priečinky
Отримання списку тек
Získavam zoznam priečinkov
Отримання списку повідомлень
Získavam zoznam správ
Отримання нових повідомлень
Získavam nové správy
Отримання стану повідомлення
Získavam stav správ
Йде отримання ключів...
Získavam kľúče...
Отримання з CVS
CVS checkout
Показати події отримання
Zobraziť udalosti checkout
Отримання ресурсів завершене.
Získanie skončené.
Отримання метаданих таблиці...
Získavanie meta dát tabuliek...
Для отримання землі?
Kvôli pôde?
Для отримання землі?
Pozemkom?
Отримання інформації про фотоапарат...
Získavajú sa informácie o fotoaparáte...
Отримання даних про радіотрансляцію
Sťahuje sa Podcast
Метод отримання власного IP
Metóda získania vlastnej IP