Переклад "спортивна подія" словацькою мовою:


  словник український-словацький

подія - переклад : подія - переклад : подія - переклад : спортивна - переклад : спортивна подія - переклад : подія - переклад : подія - переклад : спортивна подія - переклад :
ключові слова : Dôvod Udalosť Histórii Vyhrajte Klinec

Ads

  прикладів (Зовнішні джерела, не рецензуються)

Спортивна лихоманка.
Športová mánia.
Подія
Udalosť
Подія
Udalosť
Подія програми
Udalosti aplikácie
Подія каналу
Udalosť kanála
Подія IRCComment
IRC udalosťComment
Особлива подія
Špeciálna udalosť
Нова подія...
Nová udalosť
Подія повторюється
Opakovanie výskytu
Подія режимуComment
Udalosť režimuComment
Подія програмиComment
Udalosť aplikácieComment
Головна подія!
Do bitky! Hrajte a vyhrajte.
Це подія.
To je dôvod.
Трапилась подія IRCName
Nastala IRC udalosťName
Подія без резюме
Odpoveď Výskyť bez súhrnu
нова часова подія
nová aktivita
Це не подія.
To nie je dôvod.
Ти головна подія.
Ty si zlatý klinec.
Подія загального сповіщення IrkickName
Irkick globálne upozornenie udalostiName
Подія на цілий день
Udalosť na celý deň
Хлопці, це особлива подія.
Chlapci, toto je špeciálna príležitosť.
це не подія, Алан.
To nie je nehoda, Alan.
Наприклад, спортивна галузь також підключилася до нашої діяльності.
Priemysel športových výrobkov predovšetkým prikročil a urobil to.
Ця подія вже була опублікована
Táto udalosť bola zverejnená
Це була надзвичайно трагічна подія.
Bola to neskutočne tragická udalosť.
Для Ґейл 3 атлетична, спортивна, 9 зухвала, пихата дівчина.
Pre Gail je trojka atletická a športová, deviatka je márnivé, elitárske dievča.
Замість звичного читання швидкісне читання замість колишніх прогулянок спортивна ходьба.
Kedysi sme vytáčali telefónne čisla, dnes máme rýchlu voľbu, kedysi sme čítali, dnes máme tzv. rýchle čítanie.
Це настільки захоплююча та надихаюча подія.
Aké to vzrušujúce a inšpirujúce podujatie!
Частина контенту, подія, спонукає когось говорити.
Nejaký obsah, nejaká udalosť spôsobí, že niekto začne hovoriť.
У нас тут надзвичайна подія, сер...
Začína panika, sir.
Це безпрецедентна подія в історії людства.
Totojejedinečná udalosť v histórii ľudstva ...
Ця подія відбулася до вигнання тирана Christiern
Táto udalosť sa stala predchádzajúcej k vyhnanie tyrana Christiern the
Я хочу підкреслити, наскільки ця подія значуща.
Chcem zdôrazniť význam tejto udalosti.
На цей проект мене надихнула випадкова подія.
Takže táto konkrétna akcia bola inšpirovaná momentom, ktorý bol úplne náhodný.
Потім вони подумали Господи, це ж історична подія.
A zanedlho si pomyslia, Toto je tak trochu historická chvíľa.
Але ця подія це вагома і гарна історія.
Ale je to príbeh, je to úžasný príbeh, je to prekrásné.
Ось чому ця подія має таке велике значення.
A o tom je celý tento príbeh.
У мене є невелика, так би мовити, подія.
Stala sa menšia zmena.
Пані та панове, а зараз основна подія сьогоднішнього вечора.
Dámy a páni, vitajte na hlavnej akcii tohto večera!
Те, чи я зустрівся, чи не зустрівся це жодна подія.
Či som sa stretol, či nie, to nie je žiadny dôvod.
Подія, яку ми сприймаємо з однієї точки зору, створює одне враження.
Je to reklama pre noviny Guardian.
Вадах Ханфар Власне, це можливо найважливіша подія, яку ми коли небудь висвітлювали.
Wadah Khanfar Vlastne je to možno náš najväčší príbeh.
Чим важливіше буде подія, тим міцніше вона вкарбується... у вашу людську пам'ять.
V reálnom živote, sa s tým musíte naučiť žiť ako normálny človek.
Привіт. що сьогодні не сумна подія. яку ми куштували тут багато разів.
Čau. Ahoj. Zdravím.
Це висока спортивна школа де у вас є 12 чашок і ви повинні скласти і розкласти їх за встановлений час.
Ide o stredoškolskú športovú disciplínu. Striedavo na seba kladiete 12 téglikov a to na čas a v predpísanom poradí.