Переклад "справді коли" словацькою мовою:


  словник український-словацький

коли - переклад : коли - переклад : коли - переклад : коли - переклад : справді - переклад : справді - переклад : коли - переклад : коли - переклад :
ключові слова : Keď Kedy Kedy Príde Stane Naozaj Naozaj Vážne Fakt Myslieť

Ads

  прикладів (Зовнішні джерела, не рецензуються)

У день, коли вона справді стала
Keď sa z nej naozaj stala
Справді? Справді.
To ako naozaj?
О, справді, справді.
Aha.
Вони роблять це, коли це справді потрібно.
Robia to preto lebo je to správne.
Справді!
Naozaj!
Справді?
Vážne?
Справді.
Vážne.
Справді?
Naozaj?
Справді.
Dobre, je to pravda.
Справді.
Je to pravda.
Справді?
Naozaj?
Справді?
Naozaj?
Справді?
Čo ?
Справді?
Dobre !
Справді?
O áno !
Справді?
O áno ?
Справді.
Vskutku.
Справді?
Oh, áno?
Справді.
Si velky carodejnik, naozaj.
Справді?
Je to výborné.
Справді?
Áno?
Справді.
Presne tak.
Справді?
Vy to viete?
Справді?
Fakt? Myslel som zápas.
Справді?
Naozaj?
Справді?
Myslíš?
Справді?
Vážne?
Справді?
Nikdy som ho nevidela.
 Справді?
Naozaj?
 Справді?
Poznám ju.
Справді.
Vážne.
Справді?
Oh, áno?
Справді?
Oh, naozaj?
Справді?
Fakt?
Справді?
Áno? Iste?
Справді?
Je?
Справді?
Fakt?
Справді?
Oh, naozaj?
Справді?
Hej, pracujem.
Справді?
Áno.
Справді?
Čo je to?
Справді?
Pretože tatko to vypadá, že robíš presne to, čo chce.
Справді?
Nehovor.
Справді?
Ale áno.
Справді?
Nie, vážne?