Переклад "дослідження простору" на тайському мовою:


Ads

  прикладів (Зовнішні джерела, не рецензуються)

Помилка простору назв
Namespace ผ ดพลาด
URI простору назв
ท อย URI ของ Namespace
Профіль робочого простору
โพรไฟล ขอบเขตส
Перетворення простору кольорів
เคร องม อเล อกส
Бажання потребує простору.
ความปรารถนาต องการความเป นอ สระส วนต ว
Не вистачає простору uid.
ค ณม ผ ใช มากเก นหมายเลขผ ใช ส งส ดแล ว
Не вистачає простору gid.
ค ณม กล มมากเก นเลขกล มส งส ดแล ว
Виділення простору на диску
จองเน อท บนด สก ไว ก อน
Ми хочемо економії простору.
เราต องการประส ทธ ภาพของพ นท
Більше простору, щоб думати.
ได ใช ความค ดมากข น
Моє дослідження...
งานว จ ยของข า...
Для дослідження.
ด เพ อศ กษา
Використовувати типовий профіль робочого простору
ใช โพรไฟล ขอบเขตส ปร ยาย
Поточний профіль кольорів робочого простору
โพรไฟล ขอบเขตส ป จจ บ น
Загальні параметри робочого простору ПлазмиName
Name
Додати до поточного простору дій
ก จกรรมถ ดไป
Попереднє виділення простору на диску
จองเน อท บนด สก ไว ก อน
І скільки простору вона потребує?
และใช พ นท เท าไหร
Лабораторія дослідження граффіті.
Graffiti Research Lab
дослідження дива наново.
ค อถ กค นพบอ กคร งจากความสงส ย
Знаєш, для дослідження.
ไปด เพ อศ กษาน ะ
Для дослідження. так.
เพ อศ กษา ได
Дослідження стовбурових клітин.
ค ณเป นหมอ...
Вивільнення дискового простору та підтримка конфіденційності
พ นท ว างและการร กษาความเป นส วนต ว
Оболонка робочого простору для субноутбуків. Name
Name
Атом складається з нескінченного пустого простору.
อะตอมน นประกอบด วย พ นท ว างมากมาย
Дослідження підтримки можливостей доступності
ช วยพ ฒนาส งอำนวยความสะดวกในโปรแกรมของค ณ
Дослідження доступності програм Accerciser
Accerciser เคร องม อสำรวจส งอำนวยความสะดวก
Це одне давнє дослідження.
เป นงานว จ ยท เก าแล วคร บ
Ми почали проводити дослідження.
ด งน นกล มของเราได เร มทำการสำรวจ
це дослідження і творчість.
น นค อ การค นคว า และสร างสรรค ของโปรแกรม เช น เม อต นข นกลางด ก พร อมความค ดเก ยวก บโปรแกรมใหม
Я почав лабораторні дослідження.
เราไปท ห องปฏ บ ต การ
В Канзасі провели дослідження.
ม การว จ ยในแคนซ ส
Треба більше фінансувати дослідження.
เราจะต องม งบประมาณว จ ยและพ ฒนามากกว าน
Це дослідження фінансується громадськістю.
งานว จ ยได ร บท นสน บสน นจากภาคประชาชาน
Інструмент блокування сеансу для робочого простору KDE
ต วล อควาระงานสำหร บ KRunner
А який же розмір нашого вибіркового простору?
ขนาดของแซมเป ลสเปซเป นเท าไหร ?
Можливо, проводили якісь дослідження, довготривалі дослідження, які вартували чимало грошей і часу.
บางท ม นอาจจะม การว จ ยบางอย าง ซ งเป นการว จ ยระยะยาว ท อาจต องอาศ ยท งเง นท น และใช เวลามหาศาล
Основна частина нашого дослідження алгоритми.
งานส วนใหญ ของการว จ ยของเรา ค อการสร างอ ลกอร ท ม
Перед вами дослідження історії мистецтва.
และน ค อการสำรวจประว ต ศาสตร ศ ลปะ
Тож я вирішила провести дослідження.
ฉ นจ งต ดส นใจเร มค นหาคำตอบ
Це стислий опис цього дослідження.
ต อไปน ก ค อเร องเล าส นๆ ของงานว จ ยน น
Проте ваші дослідження стверджують протилежне.
แต งานว จ ยของค ณด เหม อนจะบอกว าม นไม ถ กต องเลย
Важливість цього демонструють незліченні дослідження.
ท ผ านมาม งานว จ ยมากมาย ท ช ถ งความสำค ญของส งน
Стільниця KDE, панелі і віджети програми робочого простору.
โปรแกรมพ นท หน าจอ, พาเนล และพ นท ทำงานสำหร บว ดเจ ต