Переклад "почуттів" на тайському мовою:


  словник український-тайський

Ads

  прикладів (Зовнішні джерела, не рецензуються)

Ґальтон назвав це синестезією, змішування почуттів.
อาการน เร ยกว าซ นเนสท เซ ย แกลต นเร ยกม นว าซ นเนสท เซ ย การผสมปนเปของประสาทร บร
У них немає крові і почуттів.
จะส มผ สหร อกอดก ไม ได
Романтичне кохання одне з найсильніших почуттів у світі.
ร กโรแมนต คเป นความร ส กท ม อ ทธ พลท ส ดในโลกใบน
А який наступний рядок, ''Почуття, нічого крім почуттів''?
จ บใจด น ะ nม นไม ใช เน อร องผม ร แล ว แต ท อนน ม นน าร กด
Те ж саме стосується релігійних ритуалів, зосереджених довкола важливих почуттів.
การผ านไปก เป นไปตามท ศาสนาได จ ดวางพ ธ กรรม ไว รอบความร ส กท สำค ญต างๆ
Знаю, це роздратує вас, але подивімось, чи зможемо позбавити вас цих почуттів.
ไม ต องสงส ยเลยว าม นต องทำให ค ณห วเส ยแน ๆ ท น ลองมาด ก นว า
За словами Хуана, це стан, який науковці називають синестезією, незвичайне накладання почуттів одне на одне.
อย างท ฮวนกล าวไว ม นค อเง อนไขท น กว ทยาศาสตร เร ยกว าซ นเนสเตเซ ย (synesthesia) การส อสารสอดแทรกท ผ ดปกต
Адже ми також знаходимось під впливом своєї невербаліки, своїх думок, почуттів та стану організму в цілому.
เราได ร บอ ทธ พลจากอว จนภาษาของเรา ความค ดของเรา ความร ส กของเรา และปฏ ก ร ยาทางร างกายของเรา
Тоді ще невідомий філософ Адам Сміт у 1759 році написав книгу, яка отримала назву Теорія моральних почуттів .
น กปร ชญาท ไม ใครร จ ก ช อ อด ม สม ท เข ยนหน งส อในป 1759 เร ยกว า ทฤษฎ ของความร ส กทางศ ลธรรม
Чи зможемо відповісти на цей заклик шляхом науки, здорового глузду, фактів і, не побоюсь цього слова, почуттів?
ท เราจะขานตอบเส ยงเร ยกร อง ด วยเหต ผล ด วยความจร ง และ ผมกล าท จะพ ดอ กส งหน งก ค อ อารมณ ความร ส ก
Саме через те, що частина багатьох почуттів на яких ми все і будуємо і всі почуття почались із щоденника
น ก อาจจะเป นเพราะว า ม นเป นส วนหน งของหลายอย าง ท ก อร างสร างข น
І галюцинації скроневої долі це галюцинації всіх органів чуття, сповнені почуттів, сповнені знайомості, розташовані в часі і просторі, зв'язні, хвилюючі.
อาการหลอนท เก ดจากสมองส วน temporal น จะเก ดก บท กประสาทส มผ ส เป ยมไปด วยความร ส ก เป ยมไปด วยความค นเคย
Дозвольте звернутись до метафоричних висот і я нагадаю вам вам, що нервова діяльність це фізична основа як думають нейрологи думок, почуттів і сприйняття.
และถ าค ณจะอน ญาตให ผม ไปถ งจ ดส งส ดของอ ปมาน ผมจะย ำค ณว า ก จกรรมของระบบประสาท
Гадаю, що ми рухаємось до майбутнього, у якому люди муситимуть вирішити самі, скільки зусиль, уваги, обережності, почуттів вони чомусь приділятимуть, чи думатимуть вони про роботу дорогою в офіс, у душі, і так далі.
ผมค ดว า เม อเราก าวเข าส สถานการณ ท ผ คนจะต องต ดส นใจด วยต วเอง ว าจะใส ความพยายาม ความใส ใจ ความทะน ถนอม มากเพ ยงใด