Переклад "врегулювання конфліктів" турецькою мовою:


  словник український-турецька

врегулювання конфліктів - переклад : врегулювання конфліктів - переклад : врегулювання конфліктів - переклад : врегулювання конфліктів - переклад :

Ads

  прикладів (Зовнішні джерела, не рецензуються)

Колір конфліктів
Çakışma rengi
Всього конфліктів
Toplam çakışma sayısı
Залишилось конфліктів
Çakışmalar Var
Виявлення конфліктів...
Çakışmalar Denetleniyor...
Мєдвєдєв відкинув пропозиції мирного врегулювання.
Medvedev yeni barış önergesini reddetti.
Розв' язання конфліктів
Çakışma Çözümü
Розв' язання конфліктів
Çakışma çözümü
Без розв' язання конфліктів
Çözüm yok
Її статут в основному націлений на розв'язання конфліктів між державами міжнародних конфліктів.
Bildirgesi, devletler arası, devletler arasındaki çatışmaları engellemek üzerine tasarlanmış.
К ть нерозв язаних конфліктів
Çözülmeyen çakışmaların sayısı
Генетичний планувальник конфліктів виконавців проектуName
Name
К ть автоматично розв язаних конфліктів
Otomatik çözülen çakışmaların sayısı
Обрати A для всіх нерозв язаних конфліктів
Tüm Çözümlenmemiş Çakışmalar için A' yı Seç
Обрати B для всіх нерозв язаних конфліктів
Tüm Çözümlenmemiş Çakışmalar için B' yi Seç
Обрати C для всіх нерозв язаних конфліктів
Tüm Çözümlenmemiş Çakışmalar için C' yi Seç
Обрати A для всіх нерозв язаних конфліктів пробілів
Tüm Çözümlenmemiş Beyaz Alan Çakışmaları için A' yı Seç
Обрати B для всіх нерозв язаних конфліктів пробілів
Tüm Çözümlenmemiş Beyaz Alan Çakışmaları için B' yi Seç
Обрати C для всіх нерозв язаних конфліктів пробілів
Tüm Çözümlenmemiş Beyaz Alan Çakışmaları için C' yi Seç
Я не уповноважена ООН з питань розв'язання конфліктів.
Birleşmiş Milletler uyuşmazlık çözücüsü değilim.
І це зараз повністю нормально для сучасних конфліктів.
Bu günümüz çatışmalarında çok normal bir durum.
Ми завжди намагаємося уникати конфліктів, якщо це можливо.
Genellikle personelle muhatap olamamaya çalışırız.
Я завідував питанням мирного врегулювання на Середньому Сході у британському Міністерстві Закордонних Справ.
Britanya Dışişleri Bakanlığı'nda Ortadoğu Barış Süreci birimini yönettim.
Стиль розробки для пошуку конфліктів акселераторів та правил стилюName
Arama hızlandırıcısı ve biçim kılavuzu çelişkileri için geliştirme biçimiName
Адже саме способи вирішення конфліктів людьми формують соціальну картину світу.
Bunun böyle olma nedeni insanların çatışmaları çözme şeklinin sosyal yapımızı şekillendirmesidir.
Тож, як бачите, способи вирішення конфліктів формують соціальну картину світу.
Yani tekrardan, çatışmaları çözmek için kullanmakta olduğumuz araçlar toplumsal araziyi şekillendirir.
Для конфліктів це були б миротворчі війська ООН, і т.д.
Çatışmalar için çözüm önerisi Birleşmiş Milletler'in barış gücü olabilir vesaire...
що прем'єрміністр звернеться до народу сьогодні ввечері. що уряд з оптимізмом дивиться на можливість мирного врегулювання.
Başbakanın da bu akşam geç saatlerde halka seslenmesi bekleniyor. Başbakanlık konutundan daha önce yapılan bir açıklama ile hükümetin... barışçıl bir çözüme ulaşılacağı konusunda iyimser olduğu söylendi.
Це призводить до різного роду конфліктів, до різного роду тенденцій, які вкрай тривожні.
Bu durum, çok çeşitli gerginliklere, çok çeşitli rahatsız edici dinamiklere sebep oluyor.
У світі конфліктів та розбрату, єдине, з чим погоджуються усі... всі люблять Хьюго.
Çekişmeler ve anlaşmazlıkların dünyasında hepimizin kabul edeceği bir gerçek var Herkes Hugo'yu sever.
І для конфліктів усіх рівнів потрібно виділення різних ресурсів, різний підхід, різна організаційна модель.
Ve her çatışma seviyesi farklı bir kaynak tahsisi, farklı bir yaklaşım, farklı bir kurumsal model gerektiriyor.
Де немає конфліктів, там процвітає торгівля, а торгівля це ще один важливий стимул проти насильства.
Çatışmanın olmadığı bir yerde ticaret de gelişir. Ve ticaret de şiddete karşı önemli bir güçtür.
Саме це узаконене, контрольоване використання зброї значно змінило статистику війни, конфліктів та насильства в усьому світі.
Dünyadaki savaş istatistiklerinin azalmasına katıkda bulunan da silahın bu şekilde kontrollü ve yasal bir şekilde kullanılmasıdır.
Як же ви прийняли таке рішення і взяли на себе відповідальність керувати газетою, особливо в часи конфліктів?
Bunun üzerine sen nasıl bir gazeteyi idare etmenin getirdiği sorumlulukları üstlenme kararını verdin? Özellikle karmaşa dolu böyle bir zamanda.
Я був в Ірландії у час скрути, 10 років тому, і працював із дітьми католиків і протестантів над розв'язанням конфліктів.
Sorunların olduğu sırada, 10 yıl önce İrlanda'daydım, ve bazı Katolik ve Protestan çocuklarla fikir ayrılığı çözümüyle ilgili çalışıyorduk.
Звичайно, було багато конфліктів, суперечок та обговорень, але це дозволило всім сісти за стіл, творчо вирішити проблему і переробити цей апарат.
Evet, tartışmalar, çekişmeler ve münakaşalar oldu. Lakin bu o masada oturan herkese problemin çözümünde, yaratıcı olup, cihazı yenileyebilmelerinin önünü açtı.
Ми припускаємо, що це може допомогти пояснити, чому старші люди є кращими, ніж молодь у вирішенні емоційно насичених конфліктів та суперечок.
Ve sanıyoruz ki bu durum yaşlıların hararetli duygusal çatışmaları ve tartışmaları gençlere göre neden daha rahat çözebildiklerini açıklıyor.
Не вдається зв' язати вказану назву з унікальним сервером. Перевірте, що в мережі немає конфліктів між назвами вузлів у Windows та UNIX.
Verilen isim tek bir sunucu olarak çözümlenemedi. Ağınızın Windows ve UNIX isimlendirmeleri arasında çakışmaya sebep olmayacak şekilde ayarlandığından emin olun.
Після всіх напружених моментів в усіх світових зонах конфліктів, ця одна фотографія із значно тихішого місця досі бентежить мене, значно більше, ніж всі інші.
Çatışmanın yarattığı o tüm gergin anlardan sonra, dünyadaki tüm çatışma bölgelerinden sonra, beni diğerlerinden çok daha fazla etkileyen fotoğraf, en sessiz mekanda çekilmiş olan bu fotoğraf.
Таким чином формується гнучкість мислення, пристосованість світогляду до інших систем вірувань гадаю, це необхідно у нашому сучасному світі, де стільки конфліктів на ґрунті віри.
Bence inanç çatışmalarının görüldüğü bugünün dünyasında bu çok gerekli bir şey.
Так, ми скликаємо до переговорів повстанські угруповання Дарфурі, представників Північного та Південного Кіпру, повстанців з Ачех та жахливий довгий та докладний список безладних конфліктів по всьому світі.
Yani Darfurlu başkaldıran grupları, Kuzey ve Güney Kıbrıslıları, Açeli başkaldıranları ve dünyanın her yanındaki kaotik anlaşmazlıkları içeren fazlasıyla uzun listeyi bir araya getireceğiz.
Нам здавалося, що приклад Боснії навчив нас не проводити виборів дочасно, інакше це веде до утворення міжконфесійних конфліктів та радикальних партій, і тому в Іраку в 2003 році вирішили не проводити виборів два роки.
Bosna'da mesela seçimleri erken yapıp ülkede sekter şiddeti ve radikal partileri yaygınlaştırdığımız hissine kapıldığımı hatırlıyorum. Irak'ta mesela 2003 yılında seçimlerin 2 yıl ertelenmesine karar verildi. Haydi seçmeni eğitelim.