Переклад "редагує книгу" на японській мові:


  словник український-японський

редагує книгу - переклад :
ключові слова : 読み 尋ね もちろん

Ads

  прикладів (Зовнішні джерела, не рецензуються)

Редагує вибраний словник.
選択した語彙を編集します
Редагує вибраний елемент.
現在選択されているアイテムを編集します
Зараз файл sudoers редагує інший користувач.
別のユーザが現在 sudoers ファイルを編集しています
Я не єдина людина, яка редагує цю карту.
ITO Worldによって可視化された
Перейменувати книгу
ブック名を変更
Зберегти книгу...
ブックを保存...
Почитайте книгу
ザンビアの女性エコノミスト ダンビサ モヨの
Знайшов книгу.
本も持ってる
Сожги книгу.
本を燃やせ
Не вдалося зберегти адресну книгу. Адресну книгу заблоковано.
アドレス帳に保存できません アドレス帳がロックされています
Вилучити адресну книгу?
アドレス帳を削除しますか
Виберіть адресну книгу
アドレス帳を選択
Створити нову книгу
新しいブックを作成
Відкрити адресну книгу
アドレス帳を開く
Імпортувати адресну книгу
アドレス帳をインポート
Експортувати телефонну книгу
電話帳をエクスポート
Експортувати книгу даних
スケジュール帳をエクスポート
Імпортувати книгу дат...
スケジュール帳をインポート
Виберіть адресну книгу
アドレス帳を選択
Я бачила книгу.
本を見たよ
Иди, сожги книгу.
本を燃やすんだ
Пойду дочитаю книгу.
本を読み終えてくる
Повернув книгу до бібліотеки.
図書館に本を返した
Зараз я читаю книгу.
私は今本を読んでいます
Зараз я читаю книгу.
本を読んでいる
Додати адресну 160 книгу
アドレス帳を追加
Книгу написано іранською жінкою,
イラン人女性の作品です
Це, безумовно, якусь книгу.
それはいくつかの種の鳥の赤いカバーを持っていた と少女の下に
Або 4.50 за книгу.
需要曲線はよくなっていく
якщо ви побачите книгу...
ぜひ 叔父上も本を見れば...
Я приїхав по книгу.
本のことで来た
Пішли, дам тобі книгу.
本を取りに行こう
Ну, знаете, Большую Книгу?
ほら ぶ厚い本だよ
Дайте мені цю книгу.
本をくれ
Книгу Матері, Ваша Преосвященство.
母神の書よ 聖下
Я бачу на столі книгу.
机の上に本が見える
Дум бив книгу в кафедру.
と説教のテキストは 闇の黒さについてはだったが 黒人の教会だった
40 000 людей завантажує книгу.
それじゃ シナリオCにいってみよう
Ти мав рацію. про Книгу.
お前は 正しかった ケルズのことも エイダンのことも
Хлопчик, який читає книгу, це Джон.
本を読んでいる少年はジョンです
А ти бачив книгу Мішеля Морпурго
と薦められたそうです
Я написав книгу на біговій доріжці.
本を書き終えるまでに
Щоб написати книгу, я розпитала сестру.
姉の知っている父はどんな人であったか 姉に尋ねてみました
Згадайте свою улюблену книгу чи мультфільм.
この型に当てはまっているでしょうか
І я збираюся видати електронну книгу,
そして 市場学習をする