Переклад "мають намір покладатися" іспанською мовою:


  словник український-іспанська

мають - переклад : намір - переклад : намір - переклад : покладатися - переклад : покладатися - переклад : мають - переклад : намір - переклад : мають - переклад : мають намір покладатися - переклад : мають - переклад :

Ads

  прикладів (Зовнішні джерела, не рецензуються)

Покладатися на тебе не слід.
Ya perdiste toda la credibilidad.
Який твій намір?
Y cuál es tu último objetivo?
Ми не можемо покладатися на чоловіків.
No podemos confiar en los hombres.
Не можу покладатися на випадкові відносини.
No sé tener relaciones informales.
Ми маємо намір одружитися.
Tenemos la intención de casarse.
Я маю намір стати монашкою.
Voy a convertirme en monja.
Маю намір з нею зіткнутись.
Estaré destinado a tropezarme con ella.
оу, я теж маю намір.
Eso quiero.
Я маю твердий намір розбагатіти.
iVoy a volver a ser rico!
Сільське населення стало більше покладатися на свої господарства.
Aldeas comenzaron a depender más de sus jardines.
Я маю намір боротися до кінця.
Pretendo luchar hasta el final.
Я маю намір трохи спростити це.
Pero quiero simplificar esto más.
Я маю намір зрівняти цей розрив.
Intento reducir esa brecha.
Чуєш, у нього, типу, злочинний намір.
Tiene, o sea, una mente criminal, tú.
Він має намір укласти новий шлюб.
Tiene intención de contraer matrimonio de nuevo.
Мій син має намір оголосити війну.
Mi hijo tiene la intención de declarar la guerra.
Зараз маю намір робити постановку Плаґіаці .
Quiero montar Pagliacci .
Все проверніть гладко, навіть на удачу не доведеться покладатися.
Teníamos algo bueno en marcha antes de que forzáramos nuestra suerte.
Але у стосунках добре мати такий намір.
Pero es una gran intención.
Духівники ж первісно мали намір вчити моралі.
El clero intentaba enseñar en contra de la inmoralidad.
Ми маємо намір більше не допустити цього.
Queremos evitar que vuelva a ocurrir.
Доктор Хейбер, що Ви маєте намір зробити?
Dr. Haber, que se supone que hagamos aqui.
Я маю намір зробити весь світ... досконалим!
Voy a corregir al mundo
Дякую. Я маю намір повністю їх використати.
Gracias por su oferta, haré pleno uso de ellos.
Мають право.
Es su derecho.
Багаті мають.
Los ricos lo tienen.
Але ми просто не можемо більше покладатися на встановлені норми.
Pero simplemente ya no podemos confiar en las normas establecidas.
Вона оголосила про свій намір піти на пенсію.
Ella anunció su intención de retirarse.
Ви маєте намір вилучити всю діаграму. Ви впевнені?
Está a punto de eliminar todo el diagrama. Está seguro?
Я завжди мав намір битися за межами залу.
Tenía todas las intenciones de pelear fuera del gimnasio.
Книга врятована і я маю намір завершити її.
El libro está a salvo y tengo la intención de completarlo .
Ввечері підчас вечері, маю намір все їй розповісти.
La invitaré a cenar esta noche y se lo diré.
Ми маємо чудовий намір здійснити серйозну пішу прогулянку.
Tenemos la intención de hacer algunas caminatas importantes.
Білі поверхні мають довгі краї, чорні мають короткі.
Las superficies blancas tienen bordes largos, las negras, cortos.
Всі мають секрети.
Todos tienen secretos.
Птахи мають крила.
Los pájaros tienen alas.
Вони мають воду.
Tienen agua.
Вони мають рацію.
Son correctos.
Мають непрочитані відповіді
Tiene relacionados sin leer
Відступи мають значення.
La identación también.
Вони мають допомагати.
Deberían ayudar.
Усі мають кота.
Todo el mundo tiene un gato.
Вони мають вчитись.
Ellos aprenderla.
Радіохвилі мають обмеження.
Y las ondas de radio son limitadas.
Вони мають сідла.
Llevan sillas de montar.