Переклад "після відвідування" на італійській мові:


  словник український-італійська

після - переклад : після - переклад : після - переклад : відвідування - переклад : відвідування - переклад : після - переклад : відвідування - переклад : після відвідування - переклад : після відвідування - переклад : після відвідування - переклад :

Ads

  прикладів (Зовнішні джерела, не рецензуються)

Проте, дещо дійсно вражаюче було виявлено після відвідування мною Гани минулого місяця.
Una delle cose davvero entusiasmanti, però, è qualcosa che è venuta fuori in un viaggio che ho fatto in Ghana proprio il mese scorso.
Очищення журналу відвідування веб сайтів
Ripulisce la cronologia dei siti Web visitati
Там хоча б відвідування дозволені.
Ci sono le visite coniugali li'.
66 процентів студентів вибрали відвідування курсів, після яких вони будуть глибоко незадоволені фотографією.
66 percento degli studenti scelgono di essere nel corso in cui saranno alla fine profondamente insoddisfatti della loro foto.
Він належить китайцеві, він забороняє відвідування.
Appartiene ad un cinese. Non permette l'accesso a nessuno.
Вони нарешті надали нам день відвідування.
Ci stanno finalmente concedendo il nostro Giorno di Visita.
Після цього я працюю, мій шлях поступово через до узбережжя, відвідування точки відсотки по дорозі.
Dopo di che io lavoro il mio modo via via sino alla costa, visitando i punti di interesse durante il viaggio.
Впорядкування і відвідування подій за допомогою можливостей групового планування.
Organizzare o partecipare a eventi usando le funzionalità di pianificazione di gruppo.
Мистер Крюг, ваші документи для відвідування клініки Альвареза завтра.
Sig. Crew, i suoi documenti per la clinica Alvarez domani.
Після
Test dopo
після
è dopo
Після
Testo successivo
Після
Dopo
Після
Dopo
після
è posteriore a
Факти коротко такі близько п'яти років тому, під час тривалого відвідування
I fatti in breve sono questi Circa cinque anni fa, durante una visita a lunga
Після запуску
All' avvio
Після обіду
Pomeriggio
Після звантаження
Dopo lo scaricamento
Пересунути після
Sposta categoria
Автозавершення після
Autocompleta dopo
Після валюти
Dopo il simbolo di valuta
Після запуску
All' avvio
Після перекошення
Dopo lo stiramento
Після обертання
Dopo la rotazione
Після виконання
Postesecuzione
Нове після
Nuovo dopo
Після початку
Dopo l' inizio
Після завершення
Dopo la fine
Баланс після
Saldo dopo
Після цього...
Dopo..questo è..
Після цього
In seguito
Після обіду
Il pomeriggio.
Після вас.
Dopo di te.
Після ВалонШербур.
Valognes e hai Cherbourg.
Після Вас.
Prima lei.
Після тебе.
Prima le principesse.
Після операції.
Dopo l'operazione.
Ні, після!
No, dopo.
Після тебе
Venite dentro.
Після тебе.
Dopo di te.
Після тебе.
Dopo di te.
Після вас.
Prima le donne.
Після вас.
Dopo di lei.
Після вас.
Dopo di te.