Переклад "тим не менш ми" на італійській мові:


  словник український-італійська

НЕ - переклад :
Non

ми - переклад :
Noi

менш - переклад : не - переклад :
Non

тим - переклад : не - переклад :
Non

не - переклад : не - переклад : менш - переклад : не - переклад :

Ads

  прикладів (Зовнішні джерела, не рецензуються)

Та тим не менш ми підемо до бою.
Ma li incontreremo in battaglia, nonostante tutto.
Тим не менш, немає. (Сміх).
Comunque, non c è (Risate).
Тим не менш, сестра прошепотіла
Tuttavia, la sorella sussurrò
Тим не менш, він погодився продовжувати.
Tuttavia, ha acconsentito ad andare avanti.
Я не запитую, тим не менш. Гаразд?
Non te lo sto chiedendo, sia chiaro.
Тим не менш, є ще один шлях.
Esiste anche una seconda conseguenza
Тим не менш, Грегор став набагато спокійніше.
Tuttavia, Gregor era diventato molto più calmo.
Тим не менш, вона не втрималася на довго.
Tuttavia, non era lei a frenare per lungo.
Тим не менш, ти не дуже хороший брехун.
Comunque, non sei molto brava a mentire.
Тим не менш, вона злякалася, коли вона обернулася.
Eppure, era spaventata quando lei si voltò.
Тим не менш, я думаю, що я закоханий.
Credo di essermi innamorato.
Тим не менш, він не затримуватися на цій точці.
Tuttavia, egli non soffermarsi su questo punto.
Тим не менш, до неї не повинні так відноситися.
Tuttavia non dovrebbero trattarla così.
Тим не менш, Таблиця множення не означає давайте спробуємо географії.
Tuttavia, la tavola pitagorica non significare proviamo Geografia.
Тим не менш, у мене не було багато сексуальних переживань.
Tuttavia... Non ho avuto molte esperienze sessuali.
Тим не менш, в той час як ми проводжаємо одну зірку Ми одночасно зустрічаємо іншу
Ma, mentre diciamo addio ad una stella, diamo il benvenuto ad un'altra.
Тим не менш, він відстояв дуже багато поспішних пудинги.
Tuttavia, si trovava con un gran numero di frettolosa budini.
Тим не менш, у більшості випадків використовується тверде паливо.
Nella maggior parte dei casi usano propellente solido (Risate).
Тим не менш, журі чоловічий зробив би так само.
Tuttavia, 'giuria uomini' avrebbe fatto altrettanto bene.
Тим не менш, те, що він повинен робити зараз?
Eppure, che cosa dovrebbe fare adesso?
Тим не менш, він повинен був постати перед судом.
Tuttavia, doveva essere processato.
Тим не менш хтось та прослизне. Так, я згоден.
La gente riuscirà a passare lo stesso.
Тим не менш, не відбулось відповідного росту наявних ресурсів сил поліції.
Mentre, non c'è stato un aumento altrettanto consistente delle risorse stanziate per le forze dell'ordine.
Проте, тим не менш, було те, що ще його батько?
Nonostante ciò, tuttavia, era che ancora suo padre?
Тим не менш, я думаю, ви зрозуміли, про що йдеться.
Ma comunque, credo tu abbia capito il punto.
Між тим, за межами ЄС відбувалися не менш важливі події.
Nel frattempo, eventi straordinari si stavano verificando al di là delle frontiere dell UE.
Тим не менш, його найближчі соратники були проти цього походу.
Ma il più valoroso dei suoi uomini non sarebbe stato al suo fianco.
Тим не менш, не було ніяких сумнівів, що це було трохи товстий.
Eppure, non si poteva negare che fosse un po 'di spessore.
І, тим не менш, того самого дня 1100 американців загинуло від паління.
E tuttavia, lo stesso giorno, 1.100 americani sono morti per le sigarette.
Це так довго ланцюга, і тим не менш кожна ланка звучить правдоподібно.
E 'così a lungo una catena, e tuttavia ogni anelli di collegamento vero .
Я не менш важливий.
lo non sono a bassa priorità.
Тим не менш, хороший сміх є могутньою хороша річ, і, мабуть, занадто мізерні хороша річ тим гірше.
Tuttavia, una buona risata è una cosa buona potente, e un po 'troppo scarse una buona cosa del tanto peggio.
Ми стаємо менш прив'язані до неї.
Siamo meno collegati.
Тим не менш, його сестра не повинна бути примушений, але залишиться з ним добровільно.
Tuttavia, la sua sorella non dovrebbe essere costretto, ma sarebbe rimasta con lui volontariamente.
Те, про що ми говоримо сьогодні, не менш складно.
Quello di cui stiamo parlando oggi è altrettanto complicato.
І вони не можуть бути менш людяними аніж ми.
Ed in quel modo non potrebbero essere meno umane.
І чим більше речовини притягується, тим менш однорідним стає простір.
E più gli oggetti verranno attirati verso di esso, meno uniforme diventerà.
Ні, чим більше ти помітний, тим менш підозрілим ти здаватимешся.
No, più evidente appari, meno sospetti desti.
Тим не менш, протягом двох місяців Я був на моєму шляху до Амазонці.
Tuttavia, in due mesi Ero sul mio modo di Rio delle Amazzoni.
БР Тим не менше, ми не про це.
Ma non è questo il punto.
Але тим не менш, така людина позбавлена спілкування з людьми, які на неї не подібні.
Però, comunque, non interagisci molto con persone diverse da te.
Раптом ми боремося не з тим ворогом?
E se stessimo combattendo la guerra sbagliata,
Карен Франк ми є менш відомий бренд.
Karen Frank Noi siamo un marchio minore.
Тим не менш, у 1956 році Еліс Стюарт поспішає опублікувати попередні результати в Ланцеті .
Nonostante ciò, Alice Stewart si precipitò a pubblicare le sue scoperte preliminari in The Lancet nel 1956.
І тим не менш Ви наполягаєте, що кинули пістолет у річку? Так, це зручно.
Lei dice di aver gettato la pistola prima che il delitto avesse luogo.